oceanografska prognoza

traži dalje ...

oceanografska prognoza, predviđanje vrijednosti i razdiobe parametara oceanogr. elemenata na plovidbenom putu ili određenom geogr. području. Predviđa se na osnovi statističke obrade oceanogr. podataka dobivenih od oceanogr. stanica i brodova u prometu te satelitskih snimaka. Oceanogr. podaci objavljuju se u meteor, ili oceanogr. biltenu i na faksimilskim kartama (→ valna prognoza).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1990.

Citiranje:

oceanografska prognoza. Pomorski leksikon (1990), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://pl.lzmk.hr/clanak/oceanografska-prognoza>.