oceanografija

traži dalje ...

oceanografija (grč.), znanstvena disciplina koja se bavi istraživanjem i opisivanjem svjetskog mora. Dinamička o. na principu osnovnih hidrodin. jednadžbi ili sistema jednadžbi proučava sva gibanja svjetskih mora koja nastaju pod utjecajem prirodnih sila: vjetra, sunčeve radijacije, privlačne sile Sunca i Mjeseca, vrtnje Zemlje oko svoje osi i potresa. Statička o. opisuje opći oblik mor. bazena, horizontalnu i vertikalnu razvedenost njegova reljefa, prirodu, postanak i promjenu sedimenata dna, proučava opći i povremeni kem. sastav mor. vode i njezinih fiz. osobina (gustoću, temperaturu, el. svojstva, led na moru, optička i akustička svojstva). Oceanografskim se istraživanjima organizirano i sistematski mjere, prikupljaju i analiziraju ocea-nogr. elementi određenog dijela svjetskog mora prema postavljenom znanstvenom programu; u međunar. okvirima organizira ih Međuvladina oceanografska komisija. Upotrebljavaju se suvremeni oceanogr. brodovi, oceanski brodovi-stanice, znanstveno-istraživački brodovi, odabrani brodovi trg. i rat. mornarice i automatske oceanogr. stanice i umjetni sateliti. – Prvi organizator prikupljanja i međunar. razmjene hidrometeor. podataka za sigurnost plovidbe bio je M. F. Maury. Oceanografske ekspedicije dio su programa oceanogr. istraživanja; nose nazive prema imenu broda ili voditelja ekspedicije.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1990.

Citiranje:

oceanografija. Pomorski leksikon (1990), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://pl.lzmk.hr/clanak/oceanografija>.