abandon

traži dalje ...

abandon (franc.; napust broda), izjava brodovlasnika, a sporno i brodara, kojom u korist vjerovnika napušta brod i vozarinu onog putovanja na kojemu su nastale vjerovnikove tražbine da se one ne bi proširile na njegovu ostalu imovinu. Ne primjenjuje se više. U pom. pravu razlikuje se a. od napuštaj a broda ili ukrcanog tereta u sklopu pom. osiguranja (délaissement).

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1990.

Citiranje:

abandon. Pomorski leksikon - 1990. (mrežno izdanje). Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2023. Pristupljeno 5. 12. 2023. <https://pl.lzmk.hr/clanak/abandon>.