A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Tarawa
Tarawa, amer. des. brod izgrađen 1976; puna istisnina 39 300 t; L = 250 m, B = = 32,3 m, T = 7,9 m, ...

tarida
tarida (također tereta, terecta), mletački i genovski brod podešen za prijevoz vojske, konja i teške ...

tarifa
tarifa (španj.), opći uvjet jedne ugovorne stranke koji sadržava cijene (tarifni stav) za obavljanje ...

Tarragona
Tarragona (41°05' N; 01°14' E), luka i grad (106 361 st., 1986) na obali Sredozemnog mora, oko 90 km ...

tartana
tartana (tal.), povlačna dubinska mreža koja se u 18. i 19. st. upotrebljavala na Sredozemnome moru ...

tartana
tartana, jedrenjak s latinskim jedrima koja su se pri olujnom vjetru zamjenjivala križnima; bila je ...

tartanela
tartanela, ribar. brod iz Venecije i laguna s Jadrana; pramac oštar (kao u tartane), krajevi pokriveni ...

Tartus
Tartus (34°53' N; 35°45' E), luka i grad (52 589 st., 1981) u z Siriji, oko 70 km j od Latakije; naftovodom ...

Tasman, Abel Janszoon
Tasman, Abel Janszoon (1603-59), niz. pomorac i istraživač. God. 1642. otkrio današnji otok Tasmaniju ...

Tasmanija
Tasmanija (41° ··· 43°30' S; 144°30' ··· ··· 148° E), otok u Tasmanovu moru i sav. država Australskog ...

slovo t: pronađenih odgovora: 661; vrijeme izvršavanja upita: 12 ms