A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

odrivni ležaj
odrivni ležaj, ležaj osovinskog voda (odrivne osovine) koji preuzima uzdužni potisak propelerske osovine ...

održavanje broda
održavanje broda, radovi na brod. trupu, opremi i strojnom kompleksu kojima se osigurava tehn. sposobnost ...

odsukivanje
odsukivanje, postupci koji se poduzimaju da se nasukano plovilo ponovno dovede u plovno stanje. Prije ...

odupirač
odupirač ili odbijač (kazuk), drven balvan duljine 6 ··· 10 m kojim se riječni brod privezan uz neizgrađenu ...

ofa
ofa, indonez. skupni naziv za različite vrste domorodačkih čamaca s otoka Rotija (Mali Sundski otoci); ...

ofenziva u ratu na moru
ofenziva u ratu na moru, način vođenja rata odn. operacija neprestanom aktivnošću pom. snaga; cilj je ...

offal boat
offal boat, motor. brodica na pacifičkoj obali SAD; ima velik teretni prostor i kućicu na prednjem dijelu; ...

off-hire clause
off-hire clause→ klauzula o prekidu prava na vozarinu na vrijeme ...

offshore
offshore (engl. odobalni), izraz koji označuje da je određena djelatnost ili tehnološki sistem izravno ...

oficir
oficir (franc.). 1. U OS SFRJ aktivna vojna osoba u činu potporučnika i višem; u RM JNA postoje oficiri ...

slovo o: pronađenih odgovora: 408; vrijeme izvršavanja upita: 12 ms