A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Lalandeove tablice
Lalandeove tablice, nautičko-astronomske tablice za rješavanje astronomske pozicije broda dužinskom ...

La Libertad
La Libertad (02°12' S; 80°55' W), naftna luka na obali tihooceanskog zaljeva St. Elena (Ekvador). Vezovi ...

La Linea
La Linea→ Algeciras ...

La Maddalena
La Maddalena (41°13' N; 9°24' E), tal. otok u Bonifacioskom prolazu (2,2 M od si rta Sardinije); nasipom ...

La Manche
La Manche→ Engleski kanal ...

lambda
lambda (engl. kr. za Low Ambiguity Decca), hiperbolni hidrograf.-navig. sistem za male udaljenosti; ...

Lambert, Johann Heinrich
Lambert, Johann Heinrich (1728-77), njem. fizičar, matematičar i astronom franc. podrijetla. Prvi ...

Laminaria rodriguezi
Laminaria rodriguezi, smeđa mor. alga iz reda Laminariales; duga do 40 cm; držak kratak, tijelo dugo, ...

Lamjana, Vela i Mala
Lamjana, Vela i Mala, uvale i sidrište (dubina 14 ··· 19 m) na jz obali otoka Ugljana. M. L. je zaštićena ...

lampar
lampar (lamparo), sredozemni (z obale) ribar. čamac jednakih krajeva i pokrivena pramca; latinsko jedro ...

slovo l: pronađenih odgovora: 582; vrijeme izvršavanja upita: 30 ms