A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Calcutta
Calcutta (22°30' Ν; 88°30' Ε), luka i grad (3 291 655 st., skupa s predgrađima 9 165 650 st., 1981) ...

California
California, poluotok → Baja California ...

californijska malakološka provincija
californijska malakološka provincija, područje uza z obale SAD i z obale meksičkog poluotoka Baje Californije. ...

Californijska struja
Californijska struja, hladna mor. struja uza z obalu Sjeverne Amerike; nastaje izdvajanjem od Sjeverne ...

Californijski zaljev
Californijski zaljev, zaljev Tihog oceana između poluotoka Baje Californije i sz meksičke obale; dug ...

Calimere
Calimere (10°18' N; 79°52' E), rt na ji ind. obale, na ulazu u Palkov prolaz (između Indije i Šri Lanke). ...

Callao
Callao (12° 02' S; 77° 05' W), gl. peruanska luka i grad (545 000 st., 1987) na ušću rijeke Rinaca ...

calvus
calvus→ kalvus ...

Cam, Diogo
Cam, Diogo → Cão, Diogo ...

Camarat
Camarat (43°12' N; 06°40' E), rt na ji franc. sredozemnoj obali. Pom. svjetionik. ...

slovo c: pronađenih odgovora: 497; vrijeme izvršavanja upita: 13 ms