A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

L-5
L-5, sport, jedrilica jugosl. nac. klase (s ograničenjima), tip slupa (trup pasare); duljina do 5,75 ...

Laba
Laba (njem. Elbe), rijeka u Čehoslovačkoj, Njemačkoj DR i SR Njemačkoj (dijelovi porječja u Poljskoj ...

La Belle Poule
La Belle Poule→ L’Étoile ...

Labin
Labin, platforma Ina-Naftaplina za istraživanje nafte i plina u podmorju; prva sagrađena u jugosl. brodogradilištima ...

Labrador
Labrador, najveći poluotok Sjeverne Amerike, između Atlantskog oceana, Hudsonova zaljeva, Hudsonova ...

Labradorska struja
Labradorska struja, hladna mor. struja uz i obale Baffinove zemlje i Labradorskog poluotoka; nastaje ...

Labradorsko more
Labradorsko more, rubno more Atlantskog oceana između Baffinove zemlje, i obale poluotoka Labradora ...

Labrosseove tablice
Labrosseove tablice, azimutne tablice Tables des Azimuts du Soleil, izd. u Londonu 1868; autor Francuz ...

Labrousse, Nicolas-Hyppolite
Labrousse, Nicolas-Hyppolite (1807-71), franc. admiral. Pridonio modernizaciji franc. flote za prelaska ...

Labuan
Labuan (5°17' N; 115°15' E), otok u Južnokineskom moru, 6 Μ od sz obale otoka Bornea (Sabah, Malezija); ...

slovo L: pronađenih odgovora: 582; vrijeme izvršavanja upita: 13 ms